پلتفرم دینامیکی سه درجه آزادی

    پلتفرم دینامیک سه درجه آزادی الکتریکی با هدف استفاده در شبیه‌سازهای مختلف با تکیه بر دانش فنی داخلی در سال ۱۳۸۸ تولید شد. این پلتفرم قابلیت حرکت در سه جهت Roll ،Pitch و Heave را داراست و برای حداکثر بار ۱۰۰۰ کیلوگرم طراحی گردیده است. این سیستم از سه بخش اصلی مکانیک، الکترونیک و نرم‌افزار تشکیل شده که طراحی و ساخت بخش الکترونیک و نرم‌افزار توسط این شرکت انجام شده است. هسته اصلی نرم‌افزار، بخش کنترل دیجیتال حلقه بسته (Closed-loop Digital Control) است که کنترل حرکت پلتفرم را در دست دارد. نرم‌افزار سیستم، فرمان‌های صادره به پلتفرم را در قالب اعداد بر حسب زاویه دریافت و به فرمان‌های الکترونیکی و الکتریکی تبدیل می‌نماید.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید.